سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو اموزشگاه محیا

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد محیا

گواهی خلاق 2 محیا
ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%