سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو فرهیختگان

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه علمی آزاد فرهیختگان فردا

گواهی خلاق 2 فرهیختگان
ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%