سامانه استعلام مدارک کارآموزان
logop1

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم سوم
آموزشگاه رباتیک و هوش مصنوعی ره نشان

گواهینامه خلاق ۳ ره نشان
ترم سوم کودک خلاق ۱۰۰%