سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو مهرپردازان

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم سوم
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد مهرپردازان پیربکران

ترم سوم کودک خلاق ۱۰۰%