سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو مهرپردازان

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم اول
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد مهرپردازان

گواهی خلاق ۱ مهر‍پردازان
ترم اول کودک خلاق ۱۰۰%