سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو مهرپردازان

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم سوم
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد مهرپردازان

گواهی خلاق 3 مهرپردازان
ترم اول کودک خلاق ۱۰۰%