سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو اموزشگاه محیا

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم سوم
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد محیا

گواهی خلاق 3 محیا
ترم سوم کودک خلاق ۱۰۰%