سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو فرهیختگان

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم اول
آموزشگاه علمی آزاد فرهیختگان فردا

گواهی خلاق 1 فرهیختگان
ترم اول کودک خلاق ۱۰۰%