سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی CNC مقدماتی
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه solid3 شهرکرد
CNC مقدماتی ۱۰۰%