سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی مکانیک B3
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

گواهی B3 سپروبو
مکانیک B3 ۱۰۰%