سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی مکانیک B2
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه B2 شهرکرد
مکانیک B2 ۱۰۰%