سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی Altium designer2
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه آلتیوم 2 شهرکرد
نرم افزار altium designer ۱۰۰%