همایش ها

همایش رباتیک و الفبای کارآفرینی بهاباد یزد

همایش رباتیک بهاباد Robotic Congress Bahabad
همایش رباتیک بهاباد Robotic Congress Bahabad
همایش رباتیک بهاباد Robotic Congress Bahabad

همایش رباتیک و الفبای کارآفرینی

ورکشاپ رباتیک و الفبای کار آفرینی با حضور مدیران و مربیان