لیگ طراحی سه بعدی با نرم افزار

در دنياي پيشرفته صنعتي،آگاهي داشتن از نرم افزارهاي شبيه سازي در سنين پايين باعث رشد خلاقيت و نوآوري و صنعتي شدن فرد مي شود. به دليل تنوع قطعات مكانيكي از قبيل انواع چرخ دنده ها، قطعات فلزي،موتورها و … كاربر مي تواند انواع طرح هاي صنعتي در زمينه رشته هاي مختلف علمي از قبيل كشاورزي، عمران، پزشكي، نظامي، خودروسازي و حتي طرح هاي هنري را خلق نمايد. اين نرم افزار براي شبيه سازي شاسي و بدنه انواع ربات ها كاربرد فراوان داشته و براي كاربر توانايي اجراي پروژه هاي عملي در محيط هاي آموزشي و حتي در منزل را فراهم مي سازد. در طراحي اين رقابت سعي شده تا حد امكان بدون ايجاد الگوسازي، تيم ها با خلاقيت و دانش خود به طراحي سازه مورد نظر اقدام نمايد.

فایل قوانین