محصولات آموزشی مکانیک ربات

این مجموعه آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش داده و قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت آوری از خود بروز دهند. تولید این بسته های آموزشی در سطح ملی، ایجاد اشتغال زایی نموده و سبب رونق رشته رباتیک در سطح کشور شده است. این مجموعه شامل ۳۳۸ قطعه فلزی و انواع چرخ دنده با جنس ABS می باشد، کارآموزان، دانشجویان و صنعت گران می توانند از آن برای شبیه سازی صنعتی استفاده کنند.

لیست قطعات آریانا

این مجموعه آموزشی به کودکان و دانش آموزان کمک می کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش داده و قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت آوری از خود بروز دهند. تولید این بسته های آموزشی در سطح ملی، ایجاد اشتغال زایی نموده و سبب رونق رشته رباتیک در سطح کشور شده است.

لیست قطعات سطح یک (STEM 1)

بسته آموزشی آریانا با اخذ مجوز از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی سازمان آموزش و پرورش کشور به شماره ۲۴۹۳۲ در قالب مکانیک طراحی شده و می توان علوم مختلف از جمله فیزیک، ریاضی، مکانیک و تکنولوژی را به سادگی به کار آموزان آموخت.

لیست قطعات سطح دو (STEM 2)

سر فصل های علمی و منطبق با اهداف کتاب های درسی گامی نو در آموزش مشاغل جدید برای گروه های سنی مختلف می باشد و قابل استفاده در رده های سنی مختلف از دبستان تا دانشگاه و حتی صنعت را پوشش می دهد.

لیست قطعات سطح دو (STEM 2)

سر فصل های علمی و منطبق با اهداف کتاب های درسی گامی نو در آموزش مشاغل جدید برای گروه های سنی مختلف می باشد و قابل استفاده در رده های سنی مختلف از دبستان تا دانشگاه و حتی صنعت را پوشش می دهد.

لیست قطعات سطح پیشرفته (SMART)