نمایش دادن همه 3 نتیجه

برند برتر در حوزه آموزش و تولید محصولات رباتیک در سطح خاورمیانه

آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا با همکاری شرکت فن آوران آریانا موفق به ساخت اولین مجموعه ساخت فلزی خود در قالب «مکانیک آسان شده» با نام آریانا شده است.

این مجـموعه کوچک شده ای از سـازه های شبیه سـازی شده مـدرن و صنعتـی برای همه گروه های سنی است.

بسته آموزشی آریانا با اخذ مجوز از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی سازمان آموزش و پرورش کشور به شماره 1414 در قالب مکانیک طراحی شده و می توان علوم مختلف از جملــه فیزیـــک،ریاضــي،مکانیــک و تکنــولوژی را به سادگی به کار آموزان آموخت.
این بسته آموزشی با داشتن کتاب آموزشـــی همــراه بـا سرفصل های عملی و منطبق با اهداف کتاب هـای درسـی گامی نو در آموزش مشاغل جدید می باشد.

بسته های آموزشی آریانا

بسته آموزشی سطح ۲ آریانا STEM2

۱۷,۵۷۰,۰۰۰ 

بسته های آموزشی آریانا

بسته آموزشی سطح ۱ آریانا STEM1

۷,۵۰۰,۰۰۰ 

بسته های آموزشی آریانا

بسته آموزشی کامل آریانا SMART

۳۲,۹۰۰,۰۰۰