نرم افزار طراحی سه بعدی

 

Virtual Mec

نرم افزار طراحی سه بعدی Virtual MEC محیط تعاملی برای کار آموزان فراهم می کند تا به تعداد نامتناهی از قطعات خود استفاده کنند.

صفحه دانلود نرم افزار

 

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی کتاب های مکانیک آریانا

مشاهده فیلم ها

 

طرح های کارآموزان

سازه های طراحی شده در محیط نرم افزار Virtual Mec

مشاهده گالری