اخذ نمایندگی و درخواست بررسی رزومه برای استخدام

برای پذیرش نمایندگی و درخواست بررسی رزومه فرم مربوط به هر کدام را میتوانید تکمیل کنید، پس از چهار روز کاری بعد از ارسال فرم همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

فرم مخصوص نمایندگی

فرم مخصوص همکاری (مربی رباتیک)