راهنمای نصب:

بعد از اتمام نصب، در اولین اجرای برنامه نیاز به ثبت اطلاعات زیر در صفحه فعالسازی دارید. دقت کنید که عیناً این اطلاعات را در کادرهای مربوطه مانند شکل زیر کپی کنید:

Name: Sadrarobot
E-mail: sadRAROBOTS@GMAIL.COM
Activation code: CASVS-SECGS-WPDEC-WFB4D-W0RWX

دانلود نرم افزار

مراحل نصب به صورت اسلاید (ورق بزنید)

مرحله آخر) فعالسازی نرم افزار