دوره های تابستان 96 با همکاری انجمن مکاترونیکآموزشگاه چیستا رباتیک صدرا با همکاری انجمن مکاترونیک دانشگاه اصفهان برگزار می کند:
برگزاری دوره های خلاقیت و آموزش نرم افزارهای کاربردی مکاترونیک

1. دوره های مکانیک CATIA، INVENTOR، ABAQUSE، SOLID WORKS
2. دوره های مکاترویک WEBOTS،  PROTEUS، MATLAB، ARDUINO
3. دوره های خلاقیت و اختراع مکاترونیک
4. دوره های برنامه نویسی 
5. دوره های کنترل و آشنایی با انواع ربات ها
6. دوره طراحی و ساخت گلایدر
7 دوره طراحی و ساخت مولتی روتورها


اوقات فراغت تابستان خود را با مهارت آموزی بگذرانید.