شرکت آیریک رباتیک صدرا

محصولات کمک آموزشی شرکت آیریک رباتیک صدرا

شرکت آیریک رباتیک صدرا

شرکت آیریک رباتیک صدرا پیشرو در حوزه رباتیک با هدف تولید محصولات آموزش رباتیک و کمک آموزشی و آموزش بر مبنای رویکرد استیم (STEM) از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نموده است.از جمله اهداف این مجموعه می‌توان به آموزش‌های مهارت‌بنیان برای بهبود کیفیت شغلی و شکوفایی استعداد‌های درونی کارآموزان و رشته صنعتی و توسعه فرهنگ کارآفرینی اشاره کرد.