جناب آقای مهندس

علی عسگری

مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

مکانیک، مکانیک تخصصی ربات

رشته تحصیلی:

مکانیک

نام: علی                                        نام خانوادگی: عسگری

مرتبه علمی: فوق لیسانس            نوع همکاری: قراردادی

زمینه تحقیقاتی: مکانیک، دوره های نجوم و ستاره شناسی

پست الکترونیک: a.asgari1369@gmail.com

ایام ۱۶ تا ۱۷:۳۰ ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵
شنبه مکانیک B3
یک شنبه
دو شنبه  
سه شنبه مکانیک B3 طراحی F1
چهار شنبه Solid Work 1 Solid Work 2
پنج شنبه Solid Work 3

صفحه اینستاگرام: کلیک کنید!

کارآموزان محترم، در کانال‌های ایجاد شده برای هر درس عضو شوید تا از آخرین اخبار، مطالب و دریافت فایل‌های تدریس آگاه شوید.

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.