محصولات آموزشی مکانیک ربات

سر فصل های علمی و منطبق با اهداف کتاب های درسی گامی نو در آموزش مشاغل جدید برای گروه های سنی مختلف می باشد و قابل استفاده در رده های سنی مختلف از دبستان تا دانشگاه و حتی صنعت را پوشش می دهد.

این مجموعه آموزشی به کودکان و دانش‌آموزان کمک می‌کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش داده و قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت‌آوری از خود بروز دهند. تولید این بسته های‌آموزشی در سطح ملی، ایجاد اشتغال‌زایی نموده و سبب رونق رشته رباتیک در سطح کشور شده‌است.

بسته آموزشی آریانا با اخذ مجوز از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی سازمان آموزش و پرورش کشور به شماره‌۲۴۹۳۲ در قالب مکانیک طراحی شده و می توان علوم مختلف از جمله فیزیک، ریاضی، مکانیک و تکنولوژی را به سادگی به کار‌آموزان آموخت.

سر‌فصل‌های علمی و منطبق با اهداف کتاب‌های درسی گامی نو در آموزش مشاغل جدید برای گروه‌های سنی مختلف می‌باشد و قابل استفاده در رده‌های سنی مختلف از دبستان تا دانشگاه و حتی صنعت را پوشش می‌دهد.

این مجموعه آموزشی به دانش‌آموزان و دانشجویان کمک می کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش داده و قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت‌آوری از خود بروز دهند. تولید این بسته‌های آموزشی در سطح ملی، ایجاد اشتغال‌زایی نموده و سبب رونق رشته رباتیک در سطح کشور شده‌است. این مجموعه شامل ۳۳۸ قطعه فلزی و انواع چرخ‌دنده با جنس ABS می‌باشد، کارآموزان، دانشجویان و صنعت‌گران می‌توانند از آن برای شبیه‌سازی صنعتی استفاده کنند.