فهرست نمایندگی های شرکت آیریک رباتیک صدرا در استان ها و کشورهای دیگر

 

نام موسسهاستانشهراطلاعات تماسصفحه اینستاگرام
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرااصفهاناصفهان-خیابان رزمندگان۰۳۱۳۴۴۱۶۲۰۰
۰۳۱۳۴۴۱۶۹۰۰
https://www.instagram.com/sadra.robot/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشگامان نسل فردااصفهاناصفهان-خیابان ارباب۰۹۱۳۵۱۰۱۹۰۰https://www.instagram.com/pishgaman_robotic_language/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رهنموناصفهاناصفهان-خیابان هشت بهشت شرقی۰۳۱۳۲۶۸۱۳۹۱
۰۹۱۳۳۶۹۴۹۸۶
https://www.instagram.com/rahnemoun_isf/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رباتیک مهرپردازاناصفهاناصفهان - خیابان جی۰۳۱۳۲۵۰۷۹۴۴
۰۹۳۷۰۵۹۷۱۸۰
https://www.instagram.com/pardazan.robot/
آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد رایان صنعتاصفهانبهارستان۰۹۱۳۳۰۱۶۱۶۹https://www.instagram.com/raayansanat/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رباتیک مهرپردازاناصفهانپیربکران۰۳۱۳۷۲۲۳۸۸۱
۹۳۷۲۷۴۶۲۱۱
https://www.instagram.com/pardazan.robot/
آریانا رباتیک برخواراصفهانبرخوار۰۳۱۴۵۸۲۷۴۸۱
۰۹۳۵۳۵۱۰۱۰۲
https://www.instagram.com/borkharariana.robot/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد متفکران دانشاصفهانشاهین شهر۰۹۱۳۲۰۱۵۰۵۷https://www.instagram.com/motafakerane_danesh/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مبنااصفهانفولاد شهر۰۹۱۳۴۰۲۹۷۰۶https://www.instagram.com/mabna.robot/
آموزشگاه آریاتیکاصفهانکوهپایه۰۹۱۶۲۹۹۸۶۱۵https://www.instagram.com/ariatic_academy/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد بوستاناصفهانمبارکه۰۹۱۳۳۰۳۲۵۹۲https://www.instagram.com/boostan.robot/
پژوهش سرای شهید حجتیاصفهاننجف آباد۴۲۶۲۳۴۰۳
۰۹۱۶۸۸۱۹۶۸۵
https://www.instagram.com/sahand.robo/
خانه ریاضیات نجف آباداصفهاننجف آباد۴۲۶۲۲۲۸۲
اصفهانجلگه۹۹۰۳۳۳۲۳۰۹https://www.instagram.com/ariatic_academy/
اصفهانبن رود۹۹۰۳۳۳۲۳۰۹https://www.instagram.com/ariatic_academy/
اصفهاننایین۹۹۰۳۳۳۲۳۰۹https://www.instagram.com/ariatic_academy/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آریانا نصرالبرزکرج۰۲۶۳۲۸۲۶۴۷۴
۰۲۶۳۴۲۰۴۰۱۳
https://www.instagram.com/ariananasr.ir/
آکادمی رباتیک آریاناالبرزکرج-میدان نبوت۰۲۶۳۲۵۲۸۰۹۳
۰۹۱۲۳۶۵۹۵۰۲
https://www.instagram.com/ariyanarobot.alborz/
آموزشگاه رباتیک آریانا- بوشهربوشهربوشهر۰۷۷۳۳۵۴۸۵۳۵
۰۷۷۹۱۰۰۸۵۳۵
۰۹۱۷۷۷۹۶۴۵۳
https://www.instagram.com/ariana.robot_bu/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد روبیانبوشهربندر گناوه۰۷۷۳۳۱۲۴۶۹۱https://www.instagram.com/amoozeshgah.roobyan7/
آریانا رباتیک تهرانتهرانتهران۰۹۰۳۸۰۲۰۷۶۷https://www.instagram.com/mahya.samari.robotic/
آریانا رباتیک شهرکردچهارمحال و بختیاریشهرکرد۰۳۸۳۲۲۲۲۸۷۸
۰۹۱۳۹۸۳۷۶۹۰
https://www.instagram.com/arianarobot.shahrekord/
آموزشگاه کار و اندیشهخراسان جنوبیطبس۰۵۶۳۲۸۲۱۳۰۴https://www.instagram.com/robotic_tabas_kar.andishe/
انجمن رباتیک طبسخراسان جنوبیطبس۰۹۱۵۷۷۸۳۰۵۶https://www.instagram.com/tabas_robotic/
خانه رباتیک اروندخوزستانآبادان۰۹۱۶۵۸۷۶۸۰۵https://www.instagram.com/arvandrobotic_house/
خانه رباتیک شوشخوزستانشوش۹۳۳۶۸۱۹۱۰۷https://www.instagram.com/robotic_home_susa/
موسسه خلاقیت اندیشه کیانخوزستاندزفول۹۳۶۵۲۷۴۰۷۱https://www.instagram.com/ganje_pooya/
خانه ریاضیات خوارزمیسمنانسمنان۰۲۳۳۳۳۴۰۷۹۸
۰۹۱۹۱۳۱۲۵۴۱
https://www.instagram.com/riaziat_kharazmy/
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هوش برترسیستان و بلوچستانسراوان۵۴۳۷۶۴۴۱۷۳https://www.instagram.com/roboticsaravan/
آموزشگاه رباتیک آریانافارسکازرون۰۹۱۷۳۲۳۴۱۴۸
۰۹۱۷۴۰۴۲۶۰۲
https://www.instagram.com/arianarobot_kazeroun/
آموزشگاه بزرگمهر نورآبادفارسنورآباد ممسنی۰۹۱۷۱۲۴۲۱۲۶https://www.instagram.com/amozeshgah_bozorgmehr_noorabad/
آموزشگاه آریانا ربات زرقانفارسزرقان۹۳۵۳۱۱۵۸۴۲https://www.instagram.com/ariana_robot_zarghan/
خانه رباتیک دارابفارسداراب۰۹۱۷۸۳۱۴۷۸۲https://www.instagram.com/darabrobotic/
آموزشگاه فنی و حرفه ای روبیانفارسشیراز۰۹۱۷۹۰۶۲۳۴۳
۰۹۱۷۰۳۸۰۷۱۸
https://www.instagram.com/amoozeshgah.roobyan7/
گروه رباتیک استان کردستانکردستانسنندج۰۹۳۶۲۸۴۳۲۲۶
۰۸۷۳۵۲۵۲۴۶۱
https://www.instagram.com/robotics_kurdestan/
موسسه رباتیک و هوش مصنوعی کودکان هوشمندکردستانقروه۹۱۲۹۳۶۴۱۸۰https://www.instagram.com/amir_sadeghi99/
کانون رباتیک کرمانکرمانکرمان۰۳۴۳۲۴۴۵۷۱۲https://www.instagram.com/kermanrobo/
آموزشگاه رباتیک سیرجانکرمانسیرجانhttps://www.instagram.com/robot.sirjan.ariya/
آموزشگاه رباتیک آریاناکرمانزرند۹۱۰۳۶۸۴۴۵۱https://www.instagram.com/ariana_zarand/
آموزشگاه فناوری اطلاعات هیراد (کامپیوتر و رباتیک) - وابسته به سازمان فنی و حرفه ایکرمانانار۹۱۳۳۹۱۲۵۹۹https://www.instagram.com/hirad.2599/
آموزشگاه آریان رباتیککرمانشاهکرمانشاهhttps://www.instagram.com/arian_robotic/
هرمزگانبندرعباسhttps://www.instagram.com/moalem24/
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانیزدیزد۹۱۳۲۷۴۷۴۷۷https://www.instagram.com/mojdehtavanarad
اکادمی رباتیکگرگانگرگان۹۱۱۴۱۱۸۵۶۳https://www.instagram.com/academyrobotic/
شرکت برتر اندیشان پارس کیمیامازندرانساری۹۱۱۱۵۶۰۹۴۲https://www.instagram.com/kimia_ariana_robotic/
آموزشگاه رباتیک روبو آریانامرکزیاراک۹۰۱۱۲۳۲۰۲۰https://www.instagram.com/roboariana/
دفتر پارک علم و فناوری بهابادیزدبهاباد۹۱۳۷۰۷۴۰۶۷https://www.instagram.com/abbas.zeinali67/