ریموت سیم دار

۰ 

اين كنترل قابليت راه اندازي انواع ربات هاي حركتي با دو موتور DC را دارد.

ناموجود