ارزیابی قطعات ساده ی الکترونیکی

۶۶۰,۰۰۰ 

برای مبتدیان و تعمیرکاران آماتور

2 در انبار