بسته قطعه شناسی ۱

6,100,000 

همراه با این محصول کتاب زیر را نیز می توان تهیه کرد.

پرکاربردترین قطعات الکترونیک

18 در انبار