بسته قطعه شناسی ۱

۹,۰۰۰,۰۰۰ 

همراه با این محصول کتاب زیر را نیز می توان تهیه کرد.

کتاب پرکاربردترین قطعات الکترونیک
کتاب پرکاربردترین قطعات الکترونیک

28 در انبار