نمایش یک نتیجه

ماژول های کاربردی

Main Robogate

4,500,000 

ماژول های کاربردی

ماژول IR Array

2,600,000 

ماژول های کاربردی

ماژول LED

250,000 

ماژول های کاربردی

ماژول بلوتوث HC05

1,900,000 

ماژول های کاربردی

ماژول سنسور (Robogate)Touch

250,000 

ماژول های کاربردی

ماژول سنسور (SRC)Touch

250,000 

ماژول های کاربردی

ماژول سنسور IR

280,000 

ماژول های کاربردی

ماژول سنسور LDR

250,000 

تجهیزات الکترونیک ربات

برد راه انداز (درایور موتور DC)

150,000