نمایش یک نتیجه

بسته آموزشی پروتئوس

بسته Proteus

2,000,000 

بسته آموزشی موبایل ربات های آموزشی(قطعه شناسی1)

بسته قطعه شناسی ۱ (بدون ابزار)

2,700,000 

بسته آموزشی موبایل ربات های آموزشی(قطعه شناسی1)

بسته قطعه شناسی ۱

7,800,000 

بسته آموزشی موبایل ربات های آموزشی(قطعه شناسی2)

بسته قطعه شناسی ۲

2,600,000 

بسته آموزشی موبایل ربات های آموزشی(قطعه شناسی3)

بسته قطعه شناسی۳

4,200,000 

تجهیزات الکترونیک ربات

برد راه انداز (درایور موتور DC)

250,000 

تجهیزات الکترونیک ربات

ریموت بی سیم(Wireless Remote Control)

9,500,000 

تجهیزات الکترونیک ربات

ریموت سیم دار (Wire Remote Control)

1,250,000