نمایش دادن همه 5 نتیجه

کتاب های آموزش رباتیک آریانا به همراه بسته های آموزشی آریانا فروخته می شود

کتاب های آموزش رباتیک آریانا

کتاب مکانیک آریانا – جلد دوم (A3-A4)

۴۵۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزش رباتیک آریانا

کتاب مکانیک آریانا – جلد سوم

۵۰۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزش رباتیک آریانا

کتاب مکانیک آریانا جلد اول (A1-A2)

۷۵۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزش رباتیک آریانا

کتاب مکانیک آریانا جلد اول (B)

۶۵۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزش رباتیک آریانا

کتاب مکانیک آریانا جلد دوم (B2)

۳۵۰,۰۰۰