نمایش دادن همه 8 نتیجه

کتاب های آموزشی الکترونیک

آشنایی با کاربردهای ۵۵۵

۴۸۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزشی الکترونیک

آی سی های خطی و آنالوگ پرکاربرد

۷۰۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزشی الکترونیک

ارزیابی قطعات ساده ی الکترونیکی

۶۶۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزشی الکترونیک

الکترونیک آنالوگ با بسته Robogate

۸۰۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزشی الکترونیک

پرکاربردترین قطعات الکترونیک

۴۶۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزشی الکترونیک

خازن به زبان ساده

۵۲۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزشی الکترونیک

کتاب ۴۱ پروژه با ۷۴۱

۳۲۰,۰۰۰ 

کتاب های آموزشی الکترونیک

همه چیز درباره دیود ها

۵۸۰,۰۰۰