متخصصان گروه آموزشی آریانا سعی دارند تا با کمک گرفتن از دانش جهانی و بومی سازی این دانش در کشور، سهم کوچکی در پیشرفت نوجوانان و جوانان ایران عزیز داشته باشند و آن ها را تا رسیدن به قله های دانش و تکنولوژی یاری رسانند.
کتاب های آموزشی آریانا، جهت آموزش علم رباتیک در سه شاخه مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی تالیف شده است. در تالیف این کتاب ها سعی شده است تا مفاهیم کتاب های علوم و فیزیک دانش آموزان به صورت عملی آموزش داده شود.

در تالیف این کتاب ها سعی شده تا با استفاده از تکنولوژی بارکد مفاهیم عملی به صورتی جذاب و علمی آموزش داده شود.