محصولات آموزشی مکانیک ربات

قطعات آریانا

این مجموعه آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش داده و قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت آوری از خود بروز دهند. تولید این بسته های آموزشی در سطح ملی، ایجاد اشتغال زایی نموده و سبب رونق رشته رباتیک در سطح کشور شده است. این مجموعه شامل ۳۳۸ قطعه فلزی و انواع چرخ دنده با جنس ABS می باشد، کارآموزان، دانشجویان و صنعت گران می توانند از آن برای شبیه سازی صنعتی استفاده کنند.

لیست قطعات آریانا
بسته آموزشی سطح یک آریانا (STEM 1)

این مجموعه آموزشی به کودکان و دانش آموزان کمک می کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش داده و قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت آوری از خود بروز دهند. تولید این بسته های آموزشی در سطح ملی، ایجاد اشتغال زایی نموده و سبب رونق رشته رباتیک در سطح کشور شده است.

لیست قطعات سطح یک (STEM 1)
بسته آموزشی سطح دو آریانا (STEM 2)

بسته آموزشی آریانا با اخذ مجوز از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی سازمان آموزش و پرورش کشور به شماره ۲۴۹۳۲ در قالب مکانیک طراحی شده و می توان علوم مختلف از جمله فیزیک، ریاضی، مکانیک و تکنولوژی را به سادگی به کار آموزان آموخت.

لیست قطعات سطح دو (STEM 2)
بسته آموزشی سطح دو آریانا (STEM 2) همراه با جعبه ابزار بزرگ

سر فصل های علمی و منطبق با اهداف کتاب های درسی گامی نو در آموزش مشاغل جدید برای گروه های سنی مختلف می باشد و قابل استفاده در رده های سنی مختلف از دبستان تا دانشگاه و حتی صنعت را پوشش می دهد.

لیست قطعات سطح دو (STEM 2)
بسته سطح پیشرفته آریانا (SMART)

سر فصل های علمی و منطبق با اهداف کتاب های درسی گامی نو در آموزش مشاغل جدید برای گروه های سنی مختلف می باشد و قابل استفاده در رده های سنی مختلف از دبستان تا دانشگاه و حتی صنعت را پوشش می دهد.

لیست قطعات سطح پیشرفته (SMART)