کارآموز گرامی لطفا پس از ثبت نام، روز و ساعت برگزاری کلاس، نام استاد مربوطه و تاریخ شروع کلاس را یادداشت نمایید.

و یا در صورت نیاز به اطلاع از زمان برگزاری کلاس یا روز شروع کلاس از طریق منوی سایت به قسمت پنل کاربری من، سفارشات مراجعه کنید.

مراحل ثبت نام دوره های آموزشی

دوره‌های آموزشی