جدیدترین اخبار حوزه رباتیک

هوش مصنوعی جای خالی انسان را پر می کند

ریز ربات های دندانپزشک

ریز ربات های دندانپزشک

Soft Robot

ربات های نرم