Robot Bowling

هدف از برگزاری این رقابت شبیه سازی ورزش جذاب و پر هیجان بولینگ است. در این رقابت تیم ها در قالب انجام مسابقه ربات مورد علاقه خود ،مفاهیم آموزش دیده از قبیل ساخت گیربکس ،ساخت شاسی و استفاده از اهرم ها را اجرا نموده و از ایده های یکدیگر بهره علمی می برند

 

فایل قوانین

فیلم راهنما