ریموت سیم دار(Wire Remote Control)

اين كنترل قابليت راه اندازي انواع ربات هاي حركتي با دو موتور DC را دارد.