بسته آموزشی قطعات کامل آریانا (SMART)

7,900,000 

این بسته برای کلاس های بنجم و  ششم به بالا توصیه می شود.