بسته آموزشی کودک خلاق

بسته ی کودک خلاق متشکل از قطعاتی با ساختار مهندسی مکانیک می باشد. این قطعات شامل انواع تسمه ها، نبشی ها،پیچ و مهره،آچار و پیچ گوشتی،ناودانی و…………….. است.