نمایش یک نتیجه

الکترونیک پیش نیاز این مجموعه هست.

موبایل ربات های آموزشی

برد آموزشی PIC

30,000 

موبایل ربات های آموزشی

بسته آموزشی کودک خلاق

75,000 

موبایل ربات های آموزشی

بسته ی آموزشی آریانا مقدماتی (PRIMARY)

250,000 

موبایل ربات های آموزشی

ریموت سیمدار

75,000