موفقیت ارزشمند تیم های صدراربات در مسابقات ایران اپن 2017

دوازدهمین دوره از مسابقات سالانه بین المللی ربوکاپ آزاد ایران از ​۱۶ تا ​۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۶ و در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد که آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا با 11 تیم در لیگ های مختلف دانش آموزی شرکت نمود. در نهایت این آموزشگاه موفق به کسب رتبه اول و دوم در لیگ های ربات فوتبالیست و  بهترین طراحی ربات در لیگ پرایمری شد.
همچنین آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا جواز شرکت در مسابقات جهانی کشور ژاپن –شهر ناگویا- را در مرداد ماه 1396کسب نمود.