کسب مدال طلا مسابقه ملی مهارت

کسب مدال طلا مسابقه ملی مهارت رشته رباتیک توسط آقایان مجتبایی و بهزادفر از آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا