کسب مقام در شانزدهمین مسابقات ملی مهارت

کسب مقاوم دوم کشوری در رشته آکواترونیک و کسب دو مدال توسط آقایان سروش زمانیان و علی غلامیان و کسب دیپلم افتخار در رشته رباتیک تیمی توسط آقایان محمد صادق مجتبایی و امیرحسین بهزادفر از آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا را به اساتید و خانواده های ایشان خصوصاً جناب آقای دکتر جلالی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تبریک عرض می نماییم.
شانزدهمین مسابقات ملی مهارت
شانزدهمین مسابقات ملی مهارت
شانزدهمین مسابقات ملی مهارت
شانزدهمین مسابقات ملی مهارت
شانزدهمین مسابقات ملی مهارت

لینک خبر در سایت فنی و حرفه ای استان اصفهان