برگزاری نمایشگاه و سمینار زنگ رباتیک توسط نمایندگی گناوه

پوستر نمایشگاه رباتیک گناوهآموشگاه فنی و حرفه ای روبیان، با حضور استاد اسفندیار معتمدی نمایشگاه و سمینار زنگ رباتیک در محورهای ذیل برگزار می کند.
 
  • نمایشگاه ربات های مکانیکی
  • مسابقه ربات های فوتبالیست
  • هوش مصنوعی در ربات ها
  • کاربرد علم فیزیک در ربات ها

زمان: 14 الی 17 مهرماه 94

استاد معتمدی در باره این بازدید این چنین گفت:
استاد معتمدی
در جهان امروز قدرت در دست دولتها و مردمانی است که سرمایه های انسانی دارند. سرمایه های انسانی، خرد و علم و فناوری های پیشرفته است که افراد از راه آموزش کسب کرده و جامعه خود را مدیریت و رهبری می کنند و با داشتن انواع مهارت ها عوامل تولید را که پول و زمین و مواد و ابزار و ماشین است به دست می آورند. ما نیز چاره ای جز این نداریم که فرزندان کشور را علم و فناوری بیاموزیم، و خردورز و اندیشمند بپروریم. خوشبختانه بعد از حدود یک قرن که از آموزش علوم در سطح مدارس کشور می گذرد و روش غالب حرف نزن، بشنو، بخوان، حفظ کن، امتحان بده، قبول شو، مدرک بگیر، استخدام شو و فراموش کن می گذرد اکنون آرام آرام روش مشاهده کن، عمل کن، بفهم، بحث کن، فکرکن، یادبگیر، بساز، بکاربر جای آن را می گیرد و امید می آفریند.
در طول سالها فعالیت علمی - آموزشی که داشتم از سوی سازمانها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها یا انجمن های علمی و آموزشی و مدارس برای شرکت درکنفرانسها، سمینارها و جلسات سخنرانی دعوت می شدم و شرکت می کردم. در آن جلسات بیشتر بحث بر مباحث نظری و مسائل کتاب درسی بود. اما در 15 مهر 1394 از استان بوشهر، بندر گناوه، مدیر آموزشگاه فنی حرفه ای روبیان چنان با صمیمیت و سادگی مرا به شهر خود و شرکت در سمینار رباتیک دعوت کرد که با داشتن کارهای فراوان دعوت او را پذیرفتم و به گناوه رفتم و با دیدن دانش آموزان دبستان و دبیرستانی که آنها را با عشق و علاقه  به کار گرفته  است بیش از گذشته  به آینده کشور امیدوار شدم.
ادامه را در سایت اتحادیه انجمن های علمی - آموزشی معلمان فیزیک ایران بخوانید...
سمینار رباتیک گناوه