کسب مقام اول در مسابقات شریف کاپ ۲۰۱۵

کسب مقام اول مسابقات شریف کاپ 2015در لیگ ربات همکار توسط تیم SADRAROBOT1 از آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا، توسط آقایان محمد صادق مجتبایی و علی ترک، را به جناب آقای داود جعفری مدیریت آموزشگاه، و خانواده محترم کارآموزان تبریک عرض می‌کنیم.
همچنین از زحمات جناب آقای مهندس رضا محزونیه کمال تشکر را داشته و این پیروزی را به ایشان نیز تبریک می گوییم.
لینک خبر در سایت فنی و حرفه ای استان اصفهان 

 
شریف کاپ 2015
http://www.sadrarobot.com/public/user_data/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/Miscellaneous/Certificate_of_1st_Place(SharifCup2015).jpg