فهرست نمایندگی های آریانا در استان ها و کشورهای دیگر

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای یاسین زاده
افغانستان

۹۳۷۹۰۴۸۰۴۸۰+

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای محمدی
کرج

۰۹۱۲۹۴۷۸۷۸۰
۰۲۶۳۲۸۲۶۴۷۴

 

آقای پورخالقی
کرمان

۰۹۳۸۸۵۰۹۴۳۱
۰۳۴۳۲۷۲۱۸۵۹

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم دهقان
یزد

۰۹۱۳۰۷۱۷۴۵۰
۰۳۵۳۸۲۴۵۴۶۷

 

آقای شیخی
بوشهر

۰۹۱۹۶۶۷۸۶۴۰
۰۷۷۳۳۴۴۳۷۹۹

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای شه مرادی
گناوه

۰۹۱۷۹۰۶۲۳۴۳
۰۷۷۳۳۱۲۴۶۹۱

 

آقای جهانی نسب
ساوجبلاغ (کرج)

۰۹۱۲۱۴۵۷۲۵۹
۰۲۶۴۵۳۶۴۱۸۱

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای زارعی
کرمانشاه

۰۹۱۸۵۷۰۰۱۲۶

آقای زهی
سراوان

۰۹۱۵۱۹۹۴۱۷۴

خانم فرجادیان
کازرون

۰۹۱۷۳۲۳۴۱۴۸

آقای زینلی
بهاباد(یزد)

۰۹۱۳۷۰۷۴۰۶۷

آقای صادقی
لردگان

۰۹۱۳۹۸۳۷۶۹۰

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای منصوریان
نورآباد ممسنی

۰۹۱۷۱۲۴۲۱۲۶

فهرست نمایندگی های آریانا در استان اصفهان

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم طیباتی
شاهین شهر

۰۹۱۳۲۰۱۵۰۵۷
۴۵۲۲۰۷۱۱

خانم طباطبایی
شهرضا

۰۹۳۵۲۹۷۴۹۳۵
۵۳۵۰۶۶۱۴
۵۳۲۴۰۲۴۴

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم مالکی
کوهپایه

۰۹۱۶۲۹۹۸۶۱۵

آقای خدادادی
پیربکران

۰۹۱۳۳۰۰۳۸۰۷
۳۷۲۲۶۱۱۵
۳۷۲۲۶۱۱۱

خانم سلمانیان
تیران

۰۹۱۳۳۳۳۶۲۹۸

آقای مرادی
بهارستان

۰۹۱۳۳۰۱۶۱۶۹

آقای حسنی
دهاقان

۰۹۱۳۲۲۳۴۳۸۸

آقای قربانی
فولادشهر

۰۹۱۳۶۹۰۲۶۰۰
۰۳۱۵۲۶۳۸۸۶۸
۰۳۱۵۲۶۴۲۴۶۶

نمایندگی های آریانا در سطح کشور

فهرست نمایندگی ها

جهت مشاهده اطلاعات نمایندگان هر استان کافیست روی آن استان بر روی نقشه کلیک کنید.

اصفهان

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا-
شماره های تماس : 03134416200 – 03134416900 – 09132025761
آدرس سایت: www.sadrarobot.com

----------

شاهین شهر
خانم طیباتی
09132015057-45220711

----------

شهرضا
خانم طباطبایی
09352974935- 53240244
53506614

----------

کوهپایه
خانم مالکی
09162998615
----------

پیربکران
آقای خدادادی
09133003807- 37226115
37226111

----------

تیران
خانم سلمانیان
09133336298

----------

بهارستان
آقای مرادی
09133016169

----------

دهاقان
آقای حسنی
09132234388

----------

فولادشهر
آقای قربانی
09134029706

 

مازندران

مازندران
بهشهر – آموزشگاه هوشمند خلاق
آقای ابوالفضل ایمنی
09398766147

شیراز

کازرون

خانم فرجادیان

09173234148

بوشهر

بوشهر
آقای شیخی
09196678640
07733443799

----------------

گناوه
آقای شه مرادی
09179062343
07733124691

 

کرمان

آقای پورخالقی
09388509431
03432721859

 

البرز

کرج
آقای محمدی
09129478780
02632826474

---------------

ساوجبلاغ
آقای جهانی نسب
09121457259
02645364181

 

سیستان و بلوچستان

سراوان
آقای زهی
09151994174

کرمانشاه

آقای زارعی
09185700126

یزد

یزد
خانم دهقان
09130717450

-----------

بهاباد
آقای زینلی
09137074067