رباتیک, آموزش رباتیک ,کلاس هاس رباتیک ,کلاس های رباتیک در اصفهان, پک آموزش رباتیک , درباره رباتیک, علم رباتیک, رباتیک در پیش دبستانی,کودک خلاق, خلاقیت کودکان, مدرسه رباتیک, الکترونیک ربات, مکانیک ربات, برتامه نویسی ربات, محصولات آموزشی رباتیک, آموزشگاه رباتیک , مسابقات رباتیک, مسابقات آریاناکاپ, لیگ آرباناکاپ, بسته های اموزشی آریانا, رباتیک صدرا

 « چارت آموزشی دوره های آموزشی رباتیک طبق استانداردهای  سازمان فنی و حرفه ای کشور »


این مدارک شامل حرفه ها و شایستگی های ذیل می باشد :

در رشته الکترونیک، آموزش شایستگی های :

1.ساخت سازه های مکانیکی موبایل ربات های آموزشی ( کد استاندارد : 1-010-03-8212)

2. تحلیل و بکار گیری تجهیزات و قطعات الکترونیکی در موبایل روبات های آموزشی(کد استاندارد : 1-011-03-8212)

3. تحلیل و ساخت موبایل ربات های آموزشی غیر هوشمند بر پایه کنترب دستی (کد استاندارد : 1-012-03-8212)

در رشته فناوری اطلاعات، آموزش شغل های :
1. حرفه مبانی رباتیک (کد استاندارد : 52/92/1/1/1-8)

2. حرفه سخت افزار رباتیک (کد استاندارد : 52/92/1/1/2-8)

3. حرفه میکرو کنترلر ها در رباتیک (کد استاندارد : 52/92/1/1/3-8)