فهرست نمایندگی های آریانا در استان ها و کشورهای دیگر

آقای یاسین زاده
افغانستان

93790480480+

آقای محمدی
کرج

09129478780
02632826474

 

آقای پورخالقی
کرمان

09388509431
03432721859

 

خانم دهقان
یزد

09130717450
03538245467

 

آقای شیخی
بوشهر

09196678640
07733443799

 

آقای شه مرادی
گناوه

09179062343
07733124691

 

آقای جهانی نسب
ساوجبلاغ (کرج)

09121457259
02645364181

 

آقای زارعی
کرمانشاه

09185700126

آقای زهی
سراوان

09151994174

خانم فرجادیان
کازرون

09173234148

آقای زینلی
بهاباد(یزد)

09137074067

آقای صادقی
لردگان

09139837690

آقای منصوریان
نورآباد ممسنی

09171242126

فهرست نمایندگی های آریانا در استان اصفهان

خانم طیباتی
شاهین شهر

09132015057
45220711

خانم طباطبایی
شهرضا

09352974935
53506614
53240244

خانم مالکی
کوهپایه

09162998615

آقای خدادادی
پیربکران

09133003807
37226115
37226111

خانم سلمانیان
تیران

09133336298

آقای مرادی
بهارستان

09133016169

آقای حسنی
دهاقان

09132234388

آقای قربانی
فولادشهر

09134029706

نمایندگی های آریانا در سطح کشور

فهرست نمایندگی ها

جهت مشاهده اطلاعات نمایندگان هر استان کافیست روی آن استان بر روی نقشه کلیک کنید.

اصفهان

آموزشگاه فنی و حرفت ای آزاد چیستا رباتیک صدرا-
شماره های تماس : 03134416200 – 03134416900 – 09132025761
آدرس سایت: www.sadrarobot.com

----------

شاهین شهر
خانم طیباتی
09132015057-45220711

----------

شهرضا
خانم طباطبایی
09352974935- 53240244- 53506614

----------

کوهپایه
خانم مالکی
09162998615
----------

پیربکران
آقای خدادادی
09133003807- 37226115-37226111

----------

تیران
خانم سلمانیان
09133336298

----------

بهارستان
آقای مرادی
09133016169

----------

دهاقان
آقای حسنی
09132234388

----------

فولادشهر
آقای قربانی
09134029706

 

مازندران

مازندران – بهشهر – آموزشگاه هوشمند خلاق

نماینده ی محترم جناب آقای ابوالفضل ایمنی

شماره ی تماس : 09398766147

شیراز

کازرون

خانم فرجادیان

09173234148

بوشهر

بوشهر
آقای شیخی
09196678640
07733443799

----------------

گناوه
آقای شه مرادی
09179062343
07733124691

 

کرمان

آقای پورخالقی
09388509431
03432721859

 

البرز

کرج
آقای محمدی
09129478780
02632826474

---------------

ساوجبلاغ
آقای جهانی نسب
09121457259
02645364181

 

سیستان و بلوچستان

سراوان
آقای زهی
09151994174

کرمانشاه

آقای زارعی
09185700126

یزد

یزد
خانم دهقان
09130717450

-----------

بهاباد
آقای زینلی
09137074067