فهرست نمایندگی های آریانا در استان ها و کشورهای دیگر

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای یاسین زاده
افغانستان

93790480480+

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای محمدی
کرج

09129478780
02632826474

 

آقای پورخالقی
کرمان

09388509431
03432721859

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم دهقان
یزد

09130717450
03538245467

 

آقای شیخی
بوشهر

09196678640
07733443799

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای شه مرادی
گناوه

09179062343
07733124691

 

آقای جهانی نسب
ساوجبلاغ (کرج)

09121457259
02645364181

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای زارعی
کرمانشاه

09185700126

آقای حسین زهی
سراوان

09151994174

ربات , رباتیک , صدرا, فنی و حرفه ای , مسابقات , جشنواره, sadra robot, sadrarobot, Ariana, آریانا, اصفهان, خلاقیت , نوآوری,robot, پیش دبستانی, دبستان , آموزشگاه پسرانه رباتیک , آموزشگاه رباتیک اصفهان , کودک خلاق , مکانیک , مکانیک آریانا , الکترونیک , الکترونیک آریانا , برنامه نویسی , برنامه نویسی اریانا , PIC , Altium , Altium designer , AVR , robotrex , 3d printer , cnc , Analogue , logic , digital , src , proteus , قطعه شناسی , موبایل ربات های آموزشی , برنامه نویسی ربات , مکانیک تخصصی ربات

خانم فرجادیان
کازرون

09173234148

آقای زینلی
بهاباد(یزد)

09137074067

آقای صادقی
لردگان

09139837690

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای منصوریان
نورآباد ممسنی

09171242126

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای ایمنی
بهشهر-مازنداران

09398766147

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم مصطفایی
طبس

09138627674

فهرست نمایندگی های آریانا در استان اصفهان

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم طیباتی
شاهین شهر

09132015057
45220711

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم طباطبایی
شهرضا

09352974935
53506614
53240244

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم مالکی
کوهپایه

09162998615

آقای خدادادی
پیربکران

09133003807
37226115
37226111

خانم سلمانیان
تیران

09133336298

آقای مرادی
بهارستان

09133016169

آقای حسنی
دهاقان

09132234388

آقای قربانی
فولادشهر

09136902600
03152638868
03152642466

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای رجالی
اصفهان-آموزشگاه باهم

09130123688
36245338

نمایندگی های آریانا در سطح کشور

فهرست نمایندگی ها

جهت مشاهده اطلاعات نمایندگان هر استان کافیست روی آن استان بر روی نقشه کلیک کنید.

اصفهان

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا-
شماره های تماس : 03134416200 – 03134416900 – 09132025761
آدرس سایت: www.sadrarobot.com

----------

شاهین شهر
خانم طیباتی
09132015057-45220711

----------

شهرضا
خانم طباطبایی
09352974935- 53240244
53506614

----------

کوهپایه
خانم مالکی
09162998615
----------

پیربکران
آقای خدادادی
09133003807- 37226115
37226111

----------

تیران
خانم سلمانیان
09133336298

----------

بهارستان
آقای مرادی
09133016169

----------

دهاقان
آقای حسنی
09132234388

----------

فولادشهر
آقای قربانی
09134029706

 

مازندران

مازندران
بهشهر – آموزشگاه هوشمند خلاق
آقای ابوالفضل ایمنی
09398766147

شیراز

کازرون

خانم فرجادیان

09173234148

بوشهر

بوشهر
آقای شیخی
09196678640
07733443799

----------------

گناوه
آقای شه مرادی
09179062343
07733124691

 

کرمان

آقای پورخالقی
09388509431
03432721859

 

البرز

کرج
آقای محمدی
09129478780
02632826474

---------------

ساوجبلاغ
آقای جهانی نسب
09121457259
02645364181

 

سیستان و بلوچستان

سراوان
آقای زهی
09151994174

کرمانشاه

آقای زارعی
09185700126

یزد

یزد
خانم دهقان
09130717450

-----------

بهاباد
آقای زینلی
09137074067