فهرست نمایندگی های آریانا در استان ها و کشورهای دیگر

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای یاسین زاده
افغانستان

۹۳۷۹۰۴۸۰۴۸۰+

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای محمدی
کرج

۰۹۱۲۹۴۷۸۷۸۰
۰۲۶۳۲۸۲۶۴۷۴

 

لوگو کانون رباتیک کرمان

آقای پورخالقی
کرمان

۰۹۳۸۸۵۰۹۴۳۱
۰۳۴۳۲۷۲۱۸۵۹

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم دهقان
یزد

۰۹۱۳۰۷۱۷۴۵۰
۰۳۵۳۸۲۴۵۴۶۷

 

آقای شیخی
بوشهر

۰۹۱۹۶۶۷۸۶۴۰
۰۷۷۳۳۴۴۳۷۹۹

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای شه مرادی
گناوه

۰۹۱۷۹۰۶۲۳۴۳
۰۷۷۳۳۱۲۴۶۹۱

 

آقای جهانی نسب
ساوجبلاغ (کرج)

۰۹۱۲۱۴۵۷۲۵۹
۰۲۶۴۵۳۶۴۱۸۱

 

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای زارعی
کرمانشاه

۰۹۱۸۵۷۰۰۱۲۶

ربات , رباتیک , صدرا, فنی و حرفه ای , مسابقات , جشنواره, sadra robot, sadrarobot, Ariana, آریانا, اصفهان, خلاقیت , نوآوری,robot, پیش دبستانی, دبستان , آموزشگاه پسرانه رباتیک , آموزشگاه رباتیک اصفهان , کودک خلاق , مکانیک , مکانیک آریانا , الکترونیک , الکترونیک آریانا , برنامه نویسی , برنامه نویسی اریانا , PIC , Altium , Altium designer , AVR , robotrex , 3d printer , cnc , Analogue , logic , digital , src , proteus , قطعه شناسی , موبایل ربات های آموزشی , برنامه نویسی ربات , مکانیک تخصصی ربات

خانم فرجادیان
کازرون

۰۹۱۷۳۲۳۴۱۴۸

آقای زینلی
بهاباد(یزد)

۰۹۱۳۷۰۷۴۰۶۷

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای منصوریان
نورآباد ممسنی

۰۹۱۷۱۲۴۲۱۲۶

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

آقای ایمنی
بهشهر-مازنداران

۰۹۳۹۸۷۶۶۱۴۷

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم مصطفایی
طبس

۰۹۱۳۸۶۲۷۶۷۴

آقای توفیقی
طبس

۰۹۱۳۷۰۸۰۱۸۹

خانم دشتی
آبادان و خرمشهر

۰۹۱۶۵۸۷۶۸۰۵
۰۹۳۵۵۶۰۳۶۳۵

آقای باقرپور
بندرعباس

۰۹۱۷۱۶۷۲۰۳۴

آقای پورمراد
شوش

۰۹۳۳۶۸۱۹۱۰۷

فهرست نمایندگی های آریانا در استان اصفهان

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم طیباتی
شاهین شهر

۰۹۱۳۲۰۱۵۰۵۷
۴۵۲۲۰۷۱۱

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم طباطبایی
شهرضا

۰۹۳۵۲۹۷۴۹۳۵
۵۳۵۰۶۶۱۴
۵۳۲۴۰۲۴۴

ربات - رباتیک - صدرا- فنی و حرفه ای- مسابقات - جشنواره- sadra robot- sadrarobot- Ariana- آریانا- اصفهان- خلاقیت- نوآوری-

خانم مالکی
کوهپایه

۰۹۱۶۲۹۹۸۶۱۵

آقای خدادادی
پیربکران

۰۹۱۳۳۰۰۳۸۰۷
۳۷۲۲۶۱۱۵
۳۷۲۲۶۱۱۱

خانم سلمانیان
تیران

۰۹۱۳۳۳۳۶۲۹۸

آقای مرادی
بهارستان

۰۹۱۳۳۰۱۶۱۶۹

آقای تقیان
دهاقان

۰۹۱۴۰۲۵۶۸۴۸

آقای قربانی
فولادشهر

۰۹۱۳۶۹۰۲۶۰۰
۰۳۱۵۲۶۳۸۸۶۸
۰۳۱۵۲۶۴۲۴۶۶

فهرست نمایندگی های آریانا در استان کرمان

لوگو کانون رباتیک کرمان

آقای پورخالقی
کرمان

۰۹۳۸۸۵۰۹۴۳۱

۰۳۴۳۲۷۲۱۸۵۹

آقای بازدار
سیرجان

۰۹۱۳۷۶۹۰۶۸۸

۰۳۴۴۲۲۰۴۷۹۹

زعیم باشی
زرند

۰۹۱۳۹۹۸۲۲۹۲

لوگو رفسنجان ربات

خانم ابراهیمی
رفسنجان

۰۹۳۶۸۵۷۳۴۴۰

۰۳۴۳۴۲۸۱۰۱۳

فهرست نمایندگی های آریانا در استان سیستان و بلوچستان

آقای محمد انورآرتش
بمپور

۰۹۱۵۵۴۷۱۴۳۳

۰۵۴۳۷۳۲۲۵۱۴

آقای ریگی
خاش

۰۹۱۵۶۰۲۲۳۱۲

آموزشگاه روبو رایان

آقای حسین زهی
سراوان

۰۹۱۵۱۹۹۴۱۷۴

نمایندگی های آریانا در سطح کشور

فهرست نمایندگی ها

جهت مشاهده اطلاعات نمایندگان هر استان کافیست روی آن استان بر روی نقشه کلیک کنید.

فهرست نمایندگی ها
اصفهان مازندران شیراز بوشهر کرمان البرز سیستان و بلوچستان کرمانشاه یزد خوزستان هرمزگان

اصفهان

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا-
شماره های تماس : 03134416200 – 03134416900 – 09132025761
آدرس سایت: www.sadrarobot.com

----------

شاهین شهر
خانم طیباتی
09132015057-45220711

----------

شهرضا
خانم طباطبایی
09352974935- 53240244
53506614

----------

کوهپایه
خانم مالکی
09162998615
----------

پیربکران
آقای خدادادی
09133003807- 37226115
37226111

----------

تیران
خانم سلمانیان
09133336298

----------

بهارستان
آقای مرادی
09133016169

----------

دهاقان
آقای حسنی
09132234388

----------

فولادشهر
آقای قربانی
09134029706

 

مازندران

مازندران
بهشهر – آموزشگاه هوشمند خلاق
آقای ابوالفضل ایمنی
09398766147

شیراز

کازرون

خانم فرجادیان

09173234148

بوشهر

بوشهر
آقای شیخی
09196678640
07733443799

----------------

گناوه
آقای شه مرادی
09179062343
07733124691

 

کرمان

آقای پورخالقی
09388509431
03432721859
--------------------
آقای بازدار (سیرجان)
09137690688
03442204799
-------------------
آقای زعیم باشی (زرند)
09139982292
------------------
خانم ابراهیمی (رفسنجان)
09368573440
03434281013

البرز

کرج
آقای محمدی
09129478780
02632826474

---------------

ساوجبلاغ
آقای جهانی نسب
09121457259
02645364181

 

سیستان و بلوچستان

سراوان
آقای زهی
09151994174

خاش
آقای ریگی
09156022312

کرمانشاه

آقای زارعی
09185700126

یزد

یزد
خانم دهقان
09130717450

-----------

بهاباد
آقای زینلی
09137074067

خوزستان

آبادان و خرمشهر

خانم دشتی

09165876805

09355603635

هرمزگان

بندرعباس

آقای باقرپور

09171672034