لیگ طراحی سه بعدی با نرم افزار

در دنیای پیشرفته صنعتی،آگاهی داشتن از نرم افزارهای شبیه سازی در سنین پایین باعث رشد خلاقیت و نوآوری و صنعتی شدن فرد می شود. به دلیل تنوع قطعات مکانیکی از قبیل انواع چرخ دنده ها، قطعات فلزی،موتورها و … کاربر می تواند انواع طرح های صنعتی در زمینه رشته های مختلف علمی از قبیل کشاورزی، عمران، پزشکی، نظامی، خودروسازی و حتی طرح های هنری را خلق نماید. این نرم افزار برای شبیه سازی شاسی و بدنه انواع ربات ها کاربرد فراوان داشته و برای کاربر توانایی اجرای پروژه های عملی در محیط های آموزشی و حتی در منزل را فراهم می سازد. در طراحی این رقابت سعی شده تا حد امکان بدون ایجاد الگوسازی، تیم ها با خلاقیت و دانش خود به طراحی سازه مورد نظر اقدام نماید.

فایل قوانین