لیگ ربات کاوشگر کنترلی

هدف از ساخت ربات های کاوشگر، جستجو و بررسی، نمونه برداری و … در محیط های ناشناخته بدون به خطر انداختن جان انسان ها می باشد.

فایل قوانین

فیلم راهنما