ربات بالابر وزنه دبیرستان

هدف از برگزاری این رقابت این است که دانش آموزان در قالب انجام مسابقه ربات مورد علاقه خود، مفاهیم آموزش دیده از قبیل ساخت گیربکس های قدرتی ،ساخت شاسی و استفاده از قرقره های ساده و مرکب را اجرا نموده و از ایده های یکدیگر بهره علمی برند.

فایل قوانین

فیلم راهنما